หน้าหลัก

01 เตรียมพร้อมรับน้องใหม่

02 ปฐมนิเทศน์น้องใหม่

03 มอบไทด์และตุ้งติ้ง

04 อบรมจริยธรมมน้องใหม่

05 ปิดการรับน้องใหม่ ปี 61

หน้าหลักความเป็นมาหลักสูตรบุคลากรบริการวิชาการภาพกิจกรรมเอกสารภาควิชาจบแล้วทำอะไรติดต่อ
รายละเอียด

ประกาศภาควิชา เรื่อง ให้นักศึกษาใส่สูทประจำภาควิชาฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษา IBT IBTT ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 โดยเริ่มใส่ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด

รรยากาศการปิดการรับน้องปีการศึกษา 1/61 นักศึกษารุ่นน้องและรุ่นพี่ IBT และ IBTT เข้าร่วมสามารถดูคลิปได้ที่นี

รายละเอียด

ประกาศภาควิชา เรื่อง การย้ายตอนเรียน ปีการศึกษา 1/61 ของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการทุกชั้นปี

รายละเอียด

ประมวลภาพการฝึกงานของนักศึกษา IBTT ปีการศึกษา 1/61

1


กยศ.
กำหนดวันส่งเอกสารรายใหม่

ภาคเรียนที่ 1/2561

38887147_1925173204206068_5822389504773718016_n.jpg 39388067_1319712251496535_7715452445643505664_o.jpg events.jpg

2


ประกาศด่วน
งานทะเบียน กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี

3ปฏิทินกิจกรรม
เดือนสิงหาคม-กันยายน

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า [IBT]
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ [BAS]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี

Copyright © 2018 All rights reserved.
Contact-admin : adilak.p@bas.kmutnb.ac.th

ระบบสารสนเทศภาควิชาฯ

ทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือส่ง บธค.
ทะเบียนหนังสือ บธค.พิเศษ
รายการพัสดุ-ครุภัณฑ์
รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศการเรียน

ระบบส่งเกรดออนไลน์
ระบบประเมินการสอน
ตารางสอน-ตารางเรียน
ระบบตารางสอน-ตารางสอบ
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ